Reclame voor de restaurants. Advertisement by the restaurants.