De muziekinstrumenten voor de streekmuziek. The musical instruments to play the local music.