Ostrov "Lopud"

více obrázků Lopudu

pokoje k pronajmutí na Dubrovniku

více zajímavých odkazů

Informace o tvůrcích.

 

 

"Staré město Dubrovník"

 

 

Dubrovník leží na Dalmatské riviéře, na úpatí hory Srd (412 mn.m.) a má okolo 50.000 obyvatel.

 

"Pro zvětšení klikněte na obrázek"

První zmínky o Dubrovníku jsou z let 598 až 615, kdy obyvatelé řecké osady Epidaurus utekli před postupujícími Slovany. Epidaurus ležel na místě dnešního Cavtatu. V Cavtatu je Dubrovnické letiště.

V bažinatém údolí založili město Ragusium nebo Rausium. Pod vlivem Slovanského obyvatelstva bylo jméno změněno na Ragusa. Ragusa nejprve patřila Byzanci, po roce 1205 Benátkám. V letech 1358-1526 Dubrovnik spadal do Habsburské monarchie, Rakousko-Uhersko. V době turecké okupace Balkánu se Dubrovník stal nezávislou republikou poddanou Turecku.

Největší ekonomickou prosperitu Dubrovník zaznamenal ve 14. a 15.století, kdy měl zastoupení ve všech velkých městech Balkánu. V polovině 15.století měl Dubrovník flotilu 300 obchodních lodí a okolo 40.000 obyvatel.

Během 16. a 17.století byl Dubrovník “slovanskými Athénami”, kde se dařilo literatuře, divadlu, sochařství a architektuře.

Když v roce 1667 bylo město zničeno těžkým zemětřesením a obchod se přesunul, začalo upadat. Napoleon v roce 1808 zrušil republiku a v roce 1814 vzniklo Dalmatské království – v zásadě pod Rakouskem-Uherskem. Po I.světové válce, v roce 1918, byli Chorvaté, Srbové a Slovinci sjednoceni pod králem Petar I. Během II.světové války byla Dalmácie okupována Itálií, která v roce 1943 ustanovila Chorvatsko pod italskou kontrolou.

Od roku 1945 patří Dubrovník Chorvatsku, které bylo součástí Titovy Jugoslávské federace. Po Titově smrti propukl v Jugoslávii boj o moc a v roce 1991 Chorvatsko, stejně jako Slovinsko, vyhlásilo nezávislost a vystoupilo z federace. V boji o nezávislost od října 1991 do května 1992 bylo město hodně zničeno. V dnešní době je ale opět opraveno a hodné navštívení.

Staré město je úplně obehnáno středověkými hradbami s několika věžemi. Františkánský klášter s románskými ambity ve vstupu do nejstarší lékárny v Evropě stojí stale na svém původním místě. Také Dominikánský klášter má krásné arkády ze 14.století a museum. Na konci Stradunu (hlavní třídy) je palác Sponza ze 16.století a vpravo, vedle Městské kavárny (Gradska kavana) je pozdně gotický Knížecí palác (Kněžev dvor), postavený v letech 1435-1441, dnes součást muzea.

Katedrála, znovu postavená po zemětřesení, je částečně renesanční a částečně barokní. Nedaleko srbského pravoslavného kostela z roku 1877 je muzeum ikon. V Biskupském paláci naproti katedrále je sbírka s díly Rafaela, Tiepola a Tiziana.

Každý rok v červenci a Srpnu hostí Dubrovník hudební, divadelní a folklorní festival Dubrovnické letní hry - Dubrovačke ljetne igre.

 

Na poloostrově Lapad jsou pěkné pláže a různé hotely. Také je zde přístav Gruž.