"Wyspa Lopud"

Więcej zdjęć wyspy "Lopud".

Wynajmowanie pokoi na  "Dubrovnik"

Więcej informacji. Linki.

Informacja o autorach tej strony.

 

 

"Stare Miasto Dubrownik"


Dubrownik, miasto leżące nad rzeką Dalmą u podnόża wapiennego łańcucha gόrskiego Srd (
412 m n.p.m.), liczy około  50 000 mieszkańcόw.

 

“Kliknij na zdjęcie w celu powiększenia”

Stare Miasto Dubrownik zostało założone pomiędzy 598 a 615 rokiem n.e. przez mieszkańcόw greckiej kolonii Epidaurus zmuszonych do ucieczki przed napływową ludnością słowiańską.  Epidaurus leżał w miejscu dzisiejszego Cavtat, gdzie znajduje się port lotniczy miasta Dubrownik.

Greccy zesłańcy założyli w osuszonej bagnistej dolinie miasto Ragusium lub Rausium, ktόre pόźniej zostało włączone do słowiańskiej grupy ludnościowej Ragusa . Ragusa, podporządkowana najpierw Bizancjum, po 1205 roku przyłączona do Wenecji, w latach 1358-1526 należała do Węgier. Po podbiciu Bałkanόw przez Turcję odzyskał Dubrownik swoją suwerenność jako republika.

Największy rozwόj ekonomiczny osiągnął Dubrownik w XIV i XV wieku. Handlowe kolonie Dubrownika rozsiane byly po całych Bałkanach. W połowie XV wieku miasto-państwo liczyło ok. 40 000 mieszkańcόw, a flota dysponowała ponad 300 statkami handlowymi.

W wieku XVI i XVII Dubrownik pełnił rolę Słowiańskich Aten z powodu rozkwitu literatury i sztuki, rzeźby i architektury.

Potężne trzęsienie ziemi, ktόre dotknęło miasto w 1667 roku i spowodowało przeniesienie światowego handlu na inne tereny, zapoczątkowało jego upadek. Napoleon zniόsł w 1808 roku republikę, a w 1814 roku powstała krόlewska Dalmacja, ktόra wraz z Dubrownikiem oddana została Austrii. Po I wojnie światowej  w 1918 roku Dubrownik stał się Krόlestwem Chorwatόw,  Serbόw i  Słoweńcόw pod panowanie krόla Petara I. W czasie II wojny światowej Dalmacja dostała się pod okupację Włochόw, ktόrzy od 1943 roku utworzyli na tych terenach Krόlestwo Chorwację.

W 1945 roku Dubrownik przynależał do Republiki Chorwacji, ktόra wchodziła w skład federacji republik jako Jugosławia pod panowaniem Tito. Po jego śmierci  Chorwacja jak i Słowenia ogłosiły w 1991 roku niezależność. W czasie działań wojennych od października 1991 roku do maja 1992 roku miasto uległo dużemu zniszczeniu. Obecnie jest całkowicie odbudowane i udostępnione zwiedzającym. 

Stare miasto jest w całości opasane pierścieniem średniowiecznych murόw obronnych zaopatrzonych w rόżnorodne wieże. Franciszkański klasztor wraz z najstarsza apteką w Europie i przepięknymi krużgankami przy wejściu stoi nadal nienaruszony. Rόwnież klasztor dominikański posiada 14-wieczne piękne krużganki oraz muzeum. Na końcu Stradun leży pałac Sponza z XVI wieku,  a stamtąd w prawo naprzeciwko kafejki stoi pόźnogotycki rektorski pałac Knežev Dvor zbudowany pomiędzy 1435 a 1441 rokiem. Obecnie w dużej części otwarty jako muzeum.

Katedra, całkowicie odbudowana po trzęsieniu ziemi, zachowała styl częściowo barokowy i częściowo renesansowy. Obok serbsko-ortodoksyjnego kościoła (1877)  znajduje się Muzeum Ikon. W Pałacu Biskupim naprzeciw katedry  obejrzeć można kolekcję obrazόw m.in. Rafaela, Tiepolo i Tycjana.

Corocznie w lipcu lub sierpniu organizowany jest w Dubrowniku letni festiwal muzyki, tańca, teatralny i folklorystyczny.

 Na pόłwyspie Lapad znajdują piękne plaże i rόżnorodne hotele. W części miasta Gruž leży też port, a poza tym posiada Dubrownik  port żaglowy.